2. İstanbul Uluslararası Su Forumu

Tarih: 3-5 Mayıs 2011
Yer: Haliç Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul

 

Düzenleyici: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

 

Ana Tema: Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına Bir İstanbul Bakışı

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin desteği ile organize edilen 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye başta olmak üzere, dünya çapında 100 ülkeden 4 bin 500‘den fazla katılımcıyı biraraya getirdi. Forum, Türkiye ve Çevresi bölgesindeki su uzmanları, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasındaki tartışmanın içeriğini genişletmek ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla, önde gelen uluslararası ve yerel su paydaşları için bir tartışma platformu oluşturdu.

 

 

Forum’un ilk gününde, Forum’un odak bölgelerinden davet edilen bakanlar, üst düzey karar vericiler ve uluslararası kuruluş temsilcileri, ortak su meselelerine dair görüşlerini paylaşmak ve olası işbirliği alanlarını incelemek amacıyla düzenlenen Bakanlar Toplantısında bir araya geldiler. Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bakanlar Toplantısında küresel, bölgesel ve yerel su sorunlarının aşılmasında karşılaşılan temel konular ele alındı ve ulusal hükümetler, ilgili devlet kurumları, uluslararası örgütler ve paydaşlar arasındaki iletişimin geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

 

 

Forum’un ana teması “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına Bir İstanbul Bakışı”, aşağıdaki altı alt tema başlığı altında düzenlenen 26 adet Tematik Oturum ile ele alınmıştır.

 

  • Su Konusunda Bölgesel Teknik İşbirliği;
  • Enerji için Su;
  • Tarımsal Su Yönetimi;
  • Küresel İklim Değişikliği ve Su;
  • Kentsel Su Yönetimi; ve
  • Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kültürü

 

 

Forum öncesinde düzenlenen bölgesel hazırlık toplantılarının sonuçlarının ışığında, bir grup önde gelen uluslararası ve bölgesel su uzmanı ve sivil toplum temsilcisi bölgesel su sorunlarını ve olası çözümleri tartışmak üzere Forum sırasında düzenlenen ikinci bir Bölgesel Odak Toplantıları serisinde biraraya geldiler. Orta Doğu Bölgesel Odak Toplantısında “Su ve Gıda Güvenliği ve Su Konusunda Bölgesel Teknik İşbirliği”, Orta Asya Bölgesel Odak Toplantısında “Gıda Güvenliği Konusunda Tarımsal Sorunlar – Bölgesel ve Ulusal Perspektifler”, Doğu Avrupa Bölgesel Odak Toplantısında “Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi” ve Türkiye Odak Toplantısında “Tarımsal Su Yönetimi ve Gıda Güvenliği” konu başlıkları işlendi.

 

Forum’un bölgesel ve tematik bakış açılarını sentezlemek amacıyla “Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi” “Su-Gıda-Enerji Bağıntısı” ve “Kentsel Su Yönetimi” başlıklı üç Üst Düzey Panel düzenlendi.

 

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, özel girişimciler, danışmanlar gibi farklı ilgi grupları tarafından düzenlenen 17 adet yan/özel etkinlikte gerçekleşen canlı ve verimli tartışmalar Forum’un kapsamını genişletti. Yan/özel etkinliklerde su yönetiminin teknik ve sosyal yönlerinden toplumsal cinsiyet sorunlarına, iklim değişikliğinin etkilerinden ekonomik büyümeye, birçok farklı konu ele alındı. DSİ tarafından “Türkiye’de Su Konuları ve Çözüm Örnekleri” başlıklı bir Özel Etkinlik düzenlendi. İSKİ tarafından da “İstanbul Su Mutabakatı ve İstanbul Uygulamaları” konulu bir Özel Etkinlik organize edildi.

 

Forum bünyesinde düzenlenen Su Fuarı, çeşitli su şirketleri ve devlet kurumlarına su ile ilgili faaliyetlerini ve çözüm önerilerini sunmaları için bir platform sağladı.

 

Forum oturumlarının yanı sıra, Forum süresince çeşitli sahne performansları sergilendi ve sergiler düzenlendi.

 

2. İUSF’nin sonuçları bir Final Raporu’nda derlendi.

 

2. İUSF Final Raporu’nu görüntülemek için tıklayın.

 

2. İUSF’nin fotoğraflarını görüntülemek için tıklayın.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme