3. İstanbul Uluslararası Su Forumu

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu


Tarih: 27-29 Mayıs 2014
Yer: Haliç Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul

 

Düzenleyiciler: Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

 

Ana Tema: Su Güvenliği ve Suyun Hukuki Yönleri

 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu 27-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında, 5. Dünya Su Forumu’nun 2009’da düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Forum organizasyonunu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na Bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) üstlendi. Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA), Dünya Su Konseyi, Uluslararası Havza Organizasyonları Ağı (INBO), Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Büyük Barajlar Birliği (ICOLD) ve Ekonomik İşbirliği D-8 Organizasyonu gibi su ile ilgili önde gelen kuruluşlar, Forum’un tematik oturumlarına ya da yan ve özel etkinliklerine aktif olarak katılım sağladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Forum’a değerli katkılarda bulundu.

 

 

Forum ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Fas, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsveç, İtalya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Malezya, Meksika, Polonya, Portekiz, Rusya, Sri Lanka, Tanzanya, Türkiye ve Yemen’den toplam 3095 kayıtlı katılımcıya ev sahipliği yaptı. Katılımcı profili; devlet kurumları, uluslararası şirketler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden, bilim adamları ve akademisyenlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi yansıttı. Katılımcılar yeni ve farklı görüş, yaklaşım ve deneyimleri paylaşma, su sektörünün diğer aktörleriyle iletişim sağlama, araştırmacılar, uzmanlar, hükümet yetkilileriyle işbirliği kurma ve yeni teknolojiler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladılar.

 

 

Forum’da “Su Güvenliği” ve “Suyun Hukuki Yönleri” ana temaları altında sekiz tematik oturum gerçekleştirildi. 2011’de düzenlenen 2. Forum’a kıyasla, 3. İUSF’nin tematik içeriği daha yalın ama daha etkin oldu. 3. İUSF; dünyanın Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne geçiş sürecinde, küresel su güvenliği ve iklim değişikliğinin bütün önemli konuları, su-gıda-enerji bağıntısı, su yönetişimi ve bütünleşik havza yönetimi konularına yanıtlar aradı. Tematik oturumlar açılış konuşması ile başladı ve ardından önde gelen uluslararası su uzmanlarının katılımıyla moderatör yönetiminde paneller şeklinde düzenlendi.

 

 

 “Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile küresel değişimleri dikkate alarak yerel karar vericiler için su yönetim stratejilerini ve hizmetlerini geliştirecek bir araç olan “İstanbul Su Mutabakatı” konulu iki açılış oturumu gerçekleştirildi.

 

İstanbul Su Mutabakatı (İngilizce)

 

 

Tematik oturumların yanı sıra, Forum boyunca ilgili konularda çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından 21 yan etkinlik ve özel oturum düzenlendi.

 

Forum süresince, geleneksel Türk sanatının farklı dallarında sergilere yer verildi.

 

Forum’un son gününde, İstanbul’da bulunan iki ileri teknoloji su ve atıksu arıtma tesisine teknik gezi düzenlendi.

 

Forum, üç gün boyunca çeşitli su kurum ve kuruluşlarının faaliyet, hizmet ve ürünlerinin sergilendiği bir Su Fuarı’na da ev sahipliği yaptı.

 

3. İUSF’nin sonuçları bir Final Raporu’nda derlendi.

 

3. İUSF Final Raporu’nu görüntülemek için tıklayın.

 

3. İUSF’nin fotoğraflarını görüntülemek için tıklayın.

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme