Ana Sayfa / Kütüphane

Kütüphane

4. İstanbul Uluslararası Su Forumuna Genel Bakış

 

10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 4. İUSF’nin açılış oturumu ve tematik panellerinin ana çıktıları ve mesajlarına dair bilgiler sunulmaktadır. Raporda konuşmacılardan alıntılar yapılmış, oturumlarda verilen ana çıktılar ve mesajlar maddeler halinde derlenmiştir.

Tarih: 2017

English version (30 pages – 1,3 MB)

İstanbul ve Su 

 

Çalışma kapsamında İstanbul’un su kaynakları, kullanımı ve yönetimine dair özet bilgiler sunulmaktadır.

Tarih: 2017

English version (25 pages – 6 MB)

 

4.İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) Ana Çıktıları

 

10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 4. İUSF’nin ana mesajları ve çıktılarının kısa özetinden oluşmaktadır.

Tarih: 2017

English version (4 pages – 1,3 MB)

Türkiye ve Su

 

Çalışma kapsamında Türkiye’nin su kaynakları, kullanımı ve yönetimine dair özet bilgiler sunulmaktadır.

Tarih: 2017

English version (36 pages – 11 MB)

Türkiye’nin Su Yardımları Perspektifi Raporu

 

Rapor kapsamında Türkiye’nin su sahasında uluslararası yardım faaliyetleri ve perspektifi ele alınarak suya ilişkin acil konulara odaklanan uluslararası bir su fonu modeli örneği paylaşılmaktadır.

Tarih: 2017

English version (15 pages – 3 MB)

image

Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking) Çalışması

 

Çalışma kapsamında geliştirilen ve hesaplanan performans göstergeleri ve indeksleri yoluyla Büyükşehirlere bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin mukayeseli değerlendirmesini içerir.

Tarih: 2017

Türkçe versiyon (98 sayfa – 8 MB)

Su ve Kanalizasyon İdarelerine Yönelik AR-GE ve Teknik İhtiyaç Analizi Çalışması

 

Çalışma kapsamında Türkiye’de içme suyu ve atıksu hizmetleri konusunda en önemli kurumlar olan su ve kanalizasyon idarelerinin AR-GE ve teknik ihtiyaçlarının tespitine dair yapılan anket sonuçları paylaşılmaktadır.

Tarih: 2017

Türkçe versiyon (17 sayfa – 4 MB)

3IUSF_Final

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu Final Raporu

 

Açılış Oturumları, Tematik Oturumlar, Yan ve Özel Etkinlikler dahil olmak üzere 3. İUSF’nin tüm bileşenleri hakkında detaylı bilgi içerir. Raporda konuşmacılardan alıntılar yapılmış, her oturumda verilen ana mesajlar maddeler halinde derlenmiştir.

Tarih: 2014

Türkçe versiyon (82 sayfa – 1.78 MB) ISBN: 978-605-84840-0-9

English version (82 pages – 1.75 MB) ISBN: 978-605-87361-4-6

INBOEurope-INBO 2012 Raporu

 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması, AB İçme Suyu Taslağı, AB Taşkın Direktifi’nin uygulanması, su-gıda-enerji bağıntısı, sınıraşan havzalar, su kıtlığı ve kuraklık ile yüzleşme stratejileri, su ekosistemlerinin korunması, SÇD’nin ekonomik analizi maliyetlerin geri kazanımı gibi konuların masaya yatırıldığı Europe-INBO 2012 konferansında düzenlenen tematik oturumlar ve bölgesel toplantılarda konuşmacılar tarafından verilen ana mesajların derlendiği bu rapor, konferansın sonunda kabul edilen İstanbul Europe-INBO 2012 Bildirisi ile Daha İyi Havza Yönetimi için Dünya Paktı metnini içerir.

Tarih: 2012 | ISBN: 978-605-87361-3-9

Europe-INBO 2012 Raporu (106 sayfa – 5.24 MB)

2IUSF-Final2. İstanbul Uluslararası Su Forumu Final Raporu

 

Forum‘da gerçekleştirilen tüm oturumlar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi veren bu rapor, Tematik Oturumlar ve Üst Düzey Panellerde verilen ana mesajlar ile Bakanlar Toplantısı ve Bölgesel Odak Toplantılarının sonuçlarını içerir.

Tarih: 2011

Türkçe versiyon (80 sayfa – 2.11 MB) ISBN: 978-605-87361-0-8

English version (80 pages – 2.66 MB) ISBN: 978-605-60848-7-4

5DSF-SentezAn Istanbul Perspective on Bridging Divides for Water

 

5. Dünya Su Forumu’nun sentez raporu olan bu kitap, Sekretarya çalışanlarının Forum’u sentezledikleri monograflardan oluşmaktadır. Kaynak olarak Forum kayıtları, Bölgesel Dokümanlar, Forum sırasında lansmanı yapılan, dağıtılan ya da sıklıkla referans verilen basılı yayınlar ile Siyasi Süreç sonuçları kullanılmıştır. Kitap, Sağlıklı İçme Suyuna ve Sanitasyona Erişim, Tarım, Göç, Veri ve Teknoloji, Doğal Afetlerinin Azaltılması ve Yönetimi, Sınıraşan Sular Alanında İşbirliği, Altyapılar, Finans ve Yönetişim bölümleri ile “Farklılıkları Yakınlaştırabildik mi?” başlıklı sonuç bölümünden oluşmaktadır.

Tarih: 2010 | ISBN: 978-605-60848-6-7

English version (100 pages – 2.8 MB)

5DSF5. Dünya Su Forumu Final Raporu

 

Forum haftası boyunca gerçekleştirilen Tematik Süreç, Bölgesel Süreç, Siyasi Süreç, Üst Düzey Paneller, Sivil Toplum ve Temel Gruplar, Expo ve Su Sergisi, Yeşil Forum İnisiyatifi, kültürel etkinlikler ve yan etkinliklerin yanı sıra ödüller, medya ve iletişim, E-Forum ve yayınlar ile ilgili detaylı açıklamalar içerir.

Tarih: 2009

Türkçe versiyon (196 sayfa – 8.9 MB) ISBN: 978-605-60848-3-6

English version (192 pages – 8.9 MB) ISBN: 978-605-60848-0-5

analysis_cover5. Dünya Su Forumu Analiz Raporu

 

5. Dünya Su Forumu’nun organizasyon sürecinden edinilen deneyimleri ve sonuçları paylaşarak ulusal ve uluslararası büyük ölçekli toplantılar için bir kaynak oluşturmak ve Forum sonucu elde edilen birikimin ev sahibi ülkede kalıcı olması amacıyla Forum’un organizasyon yapısı, temel süreçleri, lojistik çalışmaları, Forum’un hemen ardından gerçekleştirilen anket ve Forum sonrası çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tarih: 2009 | ISBN: 978-605-60848-5-0

Türkçe versiyon (98 sayfa – 2 MB)

English version (102 pages – 2 MB)

5DSF-Degerlendirme5. Dünya Su Forumu Değerlendirme Raporu

 

Lojistik konular, iletişim, Forum içeriği ve yapısı konularında katılımcı memnuniyetini değerlendirmek amacıyla oluşturulan e-posta anketinin sonuçlarını içerir.

Tarih: 2009 

Türkçe versiyon (19 sayfa – 1 MB)

English version (19 pages – 1 MB)

GWPKüresel Su Çerçevesi 

 

5. Dünya Su Forumu’nun Siyasi, Bölgesel ve Tematik Süreç çıktıları ile Çocuklar Bildirisi ve Gençlik Bildirisi’ni içermektedir.

Tarih: 2009

English version (107 pages – 2 MB)

5DSF-sonuc5. Dünya Su Forumu Sonuç Bildirgeleri

 

Tarih: 2010

Türkçe versiyon (56 sayfa – 972 KB)