İİT Üyesi Ülkelere Su Yönetişimi ve Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi  (SESRIC), Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve SUEN işbirliğinde “Su Yönetişimi ve Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi” konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi ülkelerin uzmanlarına yönelik olarak 24-26 Ocak 2023 tarihlerinde bir çevrimiçi eğitim düzenlendi.

 

100’e yakın uzmanın katılım sağladığı eğitim kapsamında aşağıdaki konu başlıklarında sunumlar ve görüş alışverişi yapıldı:

 

  • İyi su yönetişiminin esasları
  • Bütünleşik Su Kaynakları Yönetiminin (BSBY) esasları ve havza bazlı su kaynakları yönetimi
  • AB Su Çerçeve Direktifinin temel prensipleri
  • Türkiye’nin su yönetişimi ve BSBY kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar (Nehir Havzası Yönetim Planları, Taşkın Yönetimi, Erken Uyarı Sistemleri, Kuraklık Yönetimi, Sektörel Su Tahsis Planları, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Mukayeseli Performans Değerlendirmesi, Sınıraşan Sularda İşbirliği)

 

Bunun yanında programın son oturumunda İİT’nin kurumları olan ICESCO (İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve INWRDAM (Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İslam Ülkeleri Ağı) ile Lübnan, Nijerya ve Pakistan ülkelerinin BSBY kapsamında yürüttüğü iyi uygulamaların sunumlarına yer verildi.

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme