SUEN IWA Dünya Su Kongresine Katıldı

Uluslararası Su Birliği (IWA) tarafından “Akıllı ve Yaşanabilir Şehirler için Su” ana temasıyla 11-15 Eylül 2022 tarihlerinde Kopenhag’da düzenlenen IWA Dünya Su Kongresi ve Fuarına SUEN tarafından katılım sağlanmıştır.

 

SUEN koordinatörlüğünde devam etmekte olan “Covid-19 Yayılımının Atıksularda SARS-CoV-2 Analizleri ile Rutin Takibi” projesine ait bilgi ve tecrübeler, 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen “Atıksu Epidemiyolojisi: SARS-CoV-2” oturumunda “Atıksu Bazlı Epidemiyoloji ile Türkiye Genelinde Covid-19 Takibi: Bölgesel Dağılım Haritaları, Erken Uyarı, Varyantlar, Gösterge Panelleri” başlıklı sunum ile paylaşılmıştır. Aynı oturumda ülkemizin yanı sıra İspanya, Avustralya, Brezilya, Avusturya ve Güney Afrika’nın ilgili kurumları ülkelerinde yürütülmekte olan atıksu bazlı epidemiyoloji çalışmalarını sunmuşlardır.

 

Bunun yanında, SUEN’in de paydaşları arasında yer aldığı Watermed 4.0 projesi kapsamında SUEN tarafından Konya Kapalı Havzasında yürütülmekte olan saha çalışmasının ilk yıl sonuçlarını içeren ve kongreye kabul edilen, “Tarımda Suyun Yeniden Kullanımı: Konya Kapalı Havzası Pilot Çalışması” başlıklı bildirinin sunumu gerçekleştirilmiştir.

 

İki sunum, altı farklı tematik başlık (Su Yönetimi, Atıksu Arıtımı ve Kaynak Geri Kazanımı, İçme Suyunun Yeniden Kullanımı, Şehir Ölçeğinde Planlama ve İşletme, Topluluklar, İletişim ve İşbirlikleri ve Su Kaynakları ve Büyük Ölçekli Su Yönetimi) altında gerçekleştirilen kongrenin “Atıksu Arıtımı ve Kaynak Geri Kazanımı” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme