UNESCO-IHP Alt-Bölgesel Çalıştayı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden SDG 6’nın (herkesin su ve sanitasyona erişimini sağlama) göstergeleri 6.5.1 ve 6.5.2 hakkındaki uluslararası çalıştay 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Çalıştayda, katılım sağlayan Akdeniz ve Orta Asya ülkelerin sınıraşan işbirliği hedefli SDG 6.5.2’nin ilk raporlama süreci hakkındaki deneyimleri paylaşılmıştır. Toplantıya SDG 6.5.2’nin takipçi kuruluşlarından olan UNESCO-IHP’den ve BM Çevre Programından yüksek düzeyli katılım sağlamıştır.

 

Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Gürcistan, İspanya, Kırgızistan, Yunanistan, Ürdün, Tacikistan ve Tunus’un temsilcileri çalıştaya katılım sağlamış olup, entegre havza yönetimi yaklaşımı ve sınıraşan sularda işbirliği konularını görüşmüşlerdir. Katılım sağlayan ülkeler gösterge SDG 6.5.2’nin raporlama sürecinde yaşadıkları deneyimleri aktarmışlar, raporlama sonuçları, su yönetim uygulamaları ve sınıraşan sulardaki işbirlikleri hakkında bilgi vermişlerdir.

 

 

SDG 6 göstergelerinden 6.5.1’in ve 6.5.2’nin görüşülmesi için düzenlenen Su İşbirliğine dair Alt-Bölgesel Çalıştay, Üye Ülkeleri Gündem 2030’un hedeflerine ulaşmaları konusunda desteklemek amacıyla düzenlenen tematik ve alt-bölgesel çalıştayların bir parçasıdır. UNESCO işbirliğinde düzenlenen bu çalıştay Türkiye Su Enstitüsü’nün (SUEN) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme