İİT 1. Su Konseyi Toplantısı


 

15-16 Kasım 2017 | İstanbul

 

15-16 Kasım 2017 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve SUEN koordinasyonuyla İstanbul Swissotel’ de gerçekleştirilen İİT 1. Su Konseyi Toplantısı neticesinde Su Vizyonu Uygulama Planı kabul edildi.

 

Geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen İİT 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda kurulması kararlaştırılan ve 11 üye ülke ile İİT Genel Sekreterliği, ilgili İİT kuruluşları ve gözlemci kuruşlardan oluşan Su Konseyi, ilk gün İİT Su Vizyonu kapsamında oluşturulan Uygulama Planı teknik düzeyde kıdemli uzmanlar tarafından değerlendirildi. İkinci gün ise kıdemli uzmanlar tarafından oluşturulan taslak dokümanlara Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Su Konseyi Toplantısı ile son hali verildi. Toplantılara İİT Genel Sekreterliği adına İİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Naeem Khan, Bilim ve Teknoloji Departmanı Genel Müdürü İrfan Shaukat ve Uzman Abdunur Sekindi katılım sağladı.

 

 

İİT 1. Su Konseyi Kıdemli Uzmanlar Toplantısı

 

15 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen kıdemli uzmanlar toplantısına ev sahibi ülke sıfatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif Özkaldı başkanlık etti. İİT 4. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı’ nın 2018 yılında Mısır’ da gerçekleştirilmesi sebebiyle ilk başkan yardımcılığını Mısır, ikinci başkan yardımcılığını Bangladeş üstlendi. Nijerya ise raportör olarak belirlendi. Toplantı kapsamında İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsilcisi Araştırmacı Fadi Farasin tarafından “İİT Su Vizyonu’ nu Desteklemede SESRIC’ in Rolü” başlıklı sunum hem kıdemli uzmanlar, hem de Nijerya’nın önerisiyle bakanlar düzeyinde Su Konseyi Toplantısı’nda sunuldu. Kıdemli uzmanlar toplantısında ayrıca İslam Kalkınma Bankası (IDB) yetkilisi Sami Ahmad Faruqi tarafından İİT Su Vizyonu kapsamında IDB’ nin su alanındaki projeleri ve destekleri aktarıldı.  Ardından katılımcılar toplantı öncesinde kendilerine iletilen Taslak Çalışma Belgesinde aşağıda yer alan başlıklardaki işbirliği hususları ile ilgili görüşlerini bildirdi:

 

Üye Ülkelerin İhtiyaçları ile Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

Lider (Mükemmellik) Su Merkezleri Ağının Oluşturulması

İşbirliğine Dayalı Araştırma Faaliyetleri & Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Kaynak Dağıtımı

 

Genel olarak kabul gören söz konusu belge çoğunluk tarafından olumlu değerlendirilirken, özellikle Mısır temsilcisi tarafından Kaynak Dağıtım Mekanizması konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

 

 

İİT 1. Su Konseyi Bakanlar Toplantısı

 

16 Kasım 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen 1. Su Konseyi Toplantısına üye 11 ülkeden (Azerbaycan, Bangladeş, Gine, Irak, İran, Nijerya, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Tunus, Uganda), 6 Bakan, 1 Bakan Yardımcısı, 2 Müsteşar, 1 Genel Müdür, düzeyinde katılım sağlandı. Ayrıca toplantıya İİT Genel Sekreterliği ile gözlemci olarak COMSTECH, ISESCO, SESRIC, IDB, INWARDAM ve ICBA kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif Özkaldı tarafından “Türkiye’ nin Su Yardımları Perspektifi” konulu sunum gerçekleştirildi. Ardından heyet başkanları tarafından ülke beyanları gerçekleştirildi. Bu kapsamda ülkemiz adına Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından yapılan beyanda, İslam ülkeleri’ nin su sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini Bakanlar düzeyinde ele alındığı Üçüncü Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın en somut çıktısının Su Konseyi’nin kurulması olduğu, son yıllarda yoğun bir biçimde yaşanan göç gibi tüm dünyayı ilgilendiren konular, sudan kaynaklanan felaketler ve hastalıklar gibi İslam coğrafyasını derinden etkileyen su problemlerinin çözümüne daha hızlı ve birlikte ulaşılmasını sağlayacak bir sistem oluşturma gayesi ile kurulduğu ifade edildi.

 

Türkiye’nin Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre, 2016 yılında 6 milyar ABD doları tutarında insani yardım yaparak, ABD’nin ardından en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke konumuna geldiği ve 2016 yılında mili gelirinin %0,75’ni insani yardım için ayırarak, “Dünyanın En Cömert Ülkesi” olduğu vurgulandı.

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Eroğlu bu toplantıdan beklentisini şu sözlerle tamamladı:

 

“Daha önceki İslam İşbirliği Teşkilatı Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantılarında ve diğer platformlarda da dile getirdiğim üzere, özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşanan acil su sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizi taşın altına koymalı, diğer büyük ülkelere ve dünya kuruluşlarına örnek olacak biçimde teknik yardımları sahiplerine götürebileceğimiz bir Kaynak Dağıtım Mekanizmasının kurulmasını sağlamalıyız.

 

Bunun yanı sıra elbette sudan kaynaklanan hastalıklar, doğal afetler, suyun verimli kullanımı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin azaltılması, su kirliliğinin önlenmesi, su ve hıfzıssıhha hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konularında kapasite geliştirme çalışmalarına önem vermeye devam etmeli, işbirlikleri geliştirmeliyiz. İslam Ülkelerinin Su Bakanları, Müsteşarları, Genel Müdürleri, Başkanları kısacası Su Konseyi Üyeleri ve suya gönül vermiş kişiler olarak bölgemizdeki su sorunlarını çözmek en büyük gayemiz olmalıdır.”

 

Ülke beyanlarının ardından İİT Su Vizyonu kapsamında önerilen Uygulama Planı, Su Konseyi üyelerinin görüşlerine açıldı ve kaynak dağıtım mekanizması ile ilgili Mısır tarafından talep edilen değişiklikle kabul edildi. Böylece İİT Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı ve Su Konseyi’ ne bağlı Kaynak Dağıtım Grubu projelere finansman sağlayacak donörleri bir araya getirmek üzere kurulmuş oldu. Buna göre Kaynak Dağıtım Mekanizması ile ilgili hususlar, işbirliği çalışmaları kapsamında ileriki toplantılarda İİT Su Konseyi üye ülkeleri arasında düzenli olarak ele alınacaktır.

 

Kabul Edilen Kaynak Dağıtım Mekanizması

 

Ayrıca İİT 2. Su Konseyi Toplantısı’ nın önümüzdeki yıl 4. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı ile birlikte Mısır’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

 

Toplantı dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 


 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme