10. Dünya Su Forumu Ülkemizin Katılımı ile Başarıyla Tamamlandı

Her üç yılda bir Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin iş birliğinde düzenlenen Dünya Su Forumlarının onuncusu Endonezya’nın ev sahipliğinde 19-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bali’de düzenlendi. 10. Dünya Su Forumuna (10. DSF) ülkemizi temsilen Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir GİZLİGİDER başkanlığında; Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlandı.

 

 

Heyet, forum kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde koordinatör, moderatör ve konuşmacı olarak görev alarak, tematik süreç, siyasi süreç (devlet başkanları süreci, bakanlar süreci, parlamenterler süreci, havza örgütleri süreci, yerel yönetimler süreci) ve bölgesel süreçler kapsamında gerçekleştirilen oturumlara ve yüksek düzeyli panellere ve yan etkinliklere katılım sağladı.

 

 

“Ortak Refah için Su” ana teması kapsamında gerçekleştirilen forum genelinde su yönetiminde paradigma değişikliğine duyulan ihtiyaca vurgu yapılarak, döngüsel ekonomi, iklim dirençli su ve sanitasyon, su yönetişimi, sektörler arası diyalog, tek sağlık ve kapasite gelişimi gibi hususlar öne çıktı.

 

 

Ülkemizin 10. DSF hazırlıklarında aktif yer alması ve foruma katılımı neticesinde; sınır aşan sular, su verimliliği, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları, atık sularda hastalıkların takibi ve “tek sağlık” yaklaşımı başta olmak üzere; Bakanlığımız ve ülkemizin su alanındaki vizyonu, ülkemizde su verimliliği alanında yapılan çalışmalar ve yatırımlar, “su verimliliği seferberliği” ve “suya göre tarım” vizyonumuz, ekosistem güvenliğinin havza yönetimine entegre edilmesine dair tecrübelerimiz ile taşkın yönetimi, su verimliliği, havza yönetimi, atıksularda hastalıkların taranması alanlarındaki projelerimiz ve iyi uygulamalarımız paylaşıldı.

 

 

Sınıraşan sular başta olmak üzere ülke politikalarımız ve ülkemizin işbirliğine açık yaklaşımı yansıtılarak, su alanında dünyadaki aktörlerle diyaloğumuz geliştirilmesi sağlandı. Forum sonucunda katılımcı ülkelerin görüşleri doğrultusunda Bakanlar Deklarasyonu nihai hale getirildi.

 

Bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme