WATERMED projesinde ilk hasat dönemi saha çalışmaları sonuçları çiftçilerle paylaşıldı

Avrupa Birliği PRIMA programı kapsamında fonlanan WATERMED projesinde, Konya Kapalı Havzasında yürütülen “arıtılmış atıksuyun tarımsal amaçlı yeniden kullanımı” saha çalışmasında ilk hasat dönemi Kasım 2021’de tamamlandı.

 

Konya saha çalışması, bölgede ağırlıklı olarak yetiştirilen ve önemli miktarda su tüketen mısır ve şeker pancarı bitkilerinin arıtılmış atıksularla yetiştirilmesine odaklandı. KOSKİ Atıksu Arıtma Tesisinden alınan arıtılmış atıksuyla sulanan ürünler, yeraltı suyu ile sulanan ürünler ile kıyaslanarak, arıtılmış atıksuyun iki farklı bitki türü üzerindeki etkilerinin net olarak belirlenmesi hedeflendi.

 

Sahadan elde edilen veriler, proje kapsamında geliştirilmekte olan WATERMED platformuna (karar destek sistemi) girdi sağlayacak ve bir sonraki dönem için sulama ve gübreleme programlarının platform tarafından oluşturulmasına altlık oluşturacaktır.

 

İlk hasat dönemine ilişkin elde edilen sonuçlar, 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen bir çiftçi çalıştayı ile Karatay bölgesindeki çiftçilerle paylaşılmıştır. Karatay Ziraat Odasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 30’u aşkın çiftçi katılmış olup, arıtılmış atıksuyla sulama yapılmasına ilişkin görüşleri alınmış ve bir anket çalışması da gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme