İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıp ve Kaçaklarının Kontrolü ve Yönetimi

ISBN: 978-605-7599-65-0

 

Yayım Yılı: Mayıs 2021

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız (98 Sayfa - 5,72 MB)

 

Rapor kapsamında içme suyu şebekelerindeki su kayıplarının uluslararası kabul gören tanımı yapılarak, uluslararası literatürde geçerli olan performans göstergeleri değerlendirilmiş ve genel bir boşluk analizi ortaya konulmuştur. İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nin genel değerlendirilmesi yapılarak, uygulamada faydalı olacağı düşünülen öneriler sunulmuştur. Raporun son bölümünde ise su kayıpları yönetimine dair ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme