Ana Sayfa / Haberler / AiB Su-İstihdam-Göç Bağıntısı Görev Gücü İkinci Toplantısını Düzenlendi

AiB Su-İstihdam-Göç Bağıntısı Görev Gücü İkinci Toplantısını Düzenlendi

Akdeniz için Birlik (AiB)’in, 2017 yılında kabul ettiği Su konulu Bakanlar Deklarasyonu çerçevesinde oluşturulan Gıda-Enerji-Ekosistem Bağıntısı, İklim Değişimi, Su ve Finans, Su-İstihdam-Göç Bağıntısı ve Sanitasyon-Hijyen görev güçlerinden Su-İstihdam-Göç Bağıntısı görev gücünün ikinci toplantısı 23-24 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye ve İtalya eşbaşkanlığında Roma’daki İtalya Dış İşleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye’yi temsilen SUEN eşbaşkanlık yaptı.

 

Akdeniz için Birlik (AiB) 1995’te başlayan ve Barselona Süreci olarak da bilinen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın (EUROMED) devamı olan AiB, Akdeniz’de işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan hükümetler arası bölgesel bir örgüttür.

 

AiB, siyasi diyalog ve ekonomiden sosyal ve kültürel alanlara uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan bir işbirliği platformudur. AiB, EUROMED hedefleri ile müktesebatını teyit ederek, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, Avrupa-Akdeniz bölgesinde kültürler arası diyaloğun desteklenmesi ilkeleri çerçevesinde, bölgede barış, istikrar, güvenlik ve ortak ekonomik refah alanı tesis edilmesini teşvik etmeyi ve bölgesel bütünleşme ile uyum potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Barselona’da yerleşik AiB Sekretaryası, AiB üye devletleri arasında gerçekleştirilecek projelerin belirlenmesi, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi bağlamında gerekli eşgüdümü ve katkıyı sağlamaktır.

 

Akdeniz için Birlik sürecine 43 ülke üyedir. (28 AB üyesi ile Türkiye, İsrail, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Monako, Karadağ, Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, ve Tunus).  1995 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz Ortaklık sürecinde yer alan Türkiye, söz konusu sürecin devamı olan AiB örgütüne de kurulduğu 2008 yılından bu yana üyedir.