Ana Sayfa / Haberler / Mukayeseli Değerlendirme Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Mukayeseli Değerlendirme Projesi Çalıştayı Düzenlendi

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından yürütülen Su ve Kanalizasyon İdareleri Mukayeseli Değerlendirme Projesi kapsamında 2 Mayıs 2018 tarihinde DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe ARGE ve Eğitim Tesisleri Konferans Salonu’nda Proje Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı Su ve Kanalizasyon İdareleri temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

 

DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat ÖZPINAR ve SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI’nın açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı BİÇER’in “Kurumlarda Yönetsel Bir Araç Olarak Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking)” konulu sunumuyla devam etmiştir. Ardından, Çevre ve Orman Bakanlığı E. Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA sunumunda nüfusun %70’ten fazlasına hizmet götüren su ve kanalizasyon idarelerinin su yönetimindeki rolü, su yönetiminde mukayeseli değerlendirme uygulamaları ve su sektöründe mukayeseli değerlendirme çalışmasının önemi hakkında bilgiler vermiştir.

 

 

Çalıştayın son bölümünde proje ekibi tarafından 1. aşaması 2016 yılında tamamlanan projenin çıktıları paylaşılarak, 2017 yılı verileriyle güncellenecek projenin son aşamasının maksatları sunulmuş ve Su ve Kanalizasyon İdareleri Mukayeseli Değerlendirme Web Tabanlı Veritabanı ve Uygulama Programının tanıtımı yapılmıştır. Değerlendirme ve kapanış bölümünde idarelerin katkılarıyla projeye dair görüşler tartışılarak çalıştay programı tamamlanmıştır.

 

Proje kapsamında muhtelif performans göstergeleri ve endeksleri baz alınarak Su ve Kanalizasyon İdarelerinin farklı alanlardaki performans durumlarının karşılaştırmalı şekilde ortaya konulması hedeflenmektedir.