Yan/Özel Etkinlikler

1. Su ve Yeşil Büyüme 

Düzenleyici: K-water, Güney Kore

Eş-düzenleyiciler: Dünya Su Konseyi; 7. Dünya Su Forumu Milli Komitesi, Güney Kore

 

2. KKTC’de Mevcut Su Sorununa İlişkin Çözümler ve Su Politikalarının Yeniden Oluşturulması

Düzenleyici: YÖDAK, KKTC

Eş-düzenleyiciler: Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, KKTC; DSİ

 

3. Türkiye’de Su Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum

Düzenleyici: DSİ

 

4. Birinci Dünya Genç Su Elçileri Meclisi

Düzenleyici: DSİ

Eş-düzenleyiciler: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 

5. Havza Bazında Su Güvenliğine Genel ve Türkiye Bakışı

Düzenleyici: SYGM

Eş-düzenleyici: WWF-Türkiye

 

6. Sürdürülebilir Hidroelektrik Konusunda Gelişmiş Bir Araç: HSAP

Düzenleyici: WWF-Türkiye

Eş-düzenleyici: Statkraft, Norveç

 

7. Su Kalitesi Standartlarında Küresel Bir Anlayışa Doğru

Düzenleyici: IWRA

 

8. Aqua forMed: Su Temininin Sürdürülebilirliğine Yönelik Mesleki Eğitim Yatırımları

Düzenleyici: Su Eğitim Merkezleri Akdeniz Ağı (AquaforMed Network)

 

9. Havza Bazında Uluslararası Su Hukuku

Düzenleyici: SYGM

 

10. 7. Dünya Su Forumu’nun Gelişimi: İstanbul’dan Daegu-Gyeongbuk’a

Düzenleyici: 7. Dünya Su Forumu Sekretaryası, Güney Kore

Eş-düzenleyici: Dünya Su Konseyi

 

11. 1. Dünya Sulama Forumu: Sonuçlar ve Gelecek Yönelimleri

Düzenleyici: ICID

Eş-düzenleyici: Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi (TUCID)

 

12. Etkin Su Yönetişimi için Paydaş Katılımı

Düzenleyici: OECD

 

13. Bilim-Politika Arayüz Platformunun Yapılandırılması: Başarılı Uygulama ve Politikalar

Düzenleyici: IWRA

 

14. İstanbul’da Tarihi Su Yolları

Düzenleyici: İSKİ

 

15. Özel Etkinlik: Dünya Su Forumu 2015 – Avrupa Bölgesi Hazırlık Süreci

Düzenleyiciler: Danimarka Su Forumu (DWF); Fransız Su Ortaklığı (FWP)

Eş-düzenleyiciler: Danimarka Hidrolik Enstitüsü (DHI); Uluslararası Su Ofisi (IOWater)

 

16. Ergene Havzasında DSİ Atıksu Projeleri ve Havzadaki Yeraltı Suyu Durum Değerlendirmesi

Düzenleyici: DSİ

 

17. Yeni Kurulan Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Abonelik Uygulamaları ve Çevre Koruma Faaliyetleri

Düzenleyici: İSKİ

 

18. Yeni Senaryolarla Türkiye’de İklim Değişikliği

Düzenleyici: MGM

 

19. Değişen Dünyada Su Sorunları – Water JPI ve WatEUr

Düzenleyici: Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı (MINECO), İspanya

Eş-düzenleyiciler: SUEN; Çevre ve Tarım için Bilim ve Teknoloji Ulusal Araştırma Enstitüsü (IRSTEA), Fransa

 

20. Özel Etkinlik: SIWI ve ICBA 2. Ortak Ülkeler Toplantısı (Kapalı Toplantı)

 

 

Daha fazla bilgi için 3. İUSF Final Raporu’nu görüntüleyin.