Yan/Özel Etkinlikler

2. İstanbul Uluslararası Su Forumu esnasında uluslararası kuruluşlar, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından farklı konularda 17 yan ve özel etkinlik düzenlendi. Yan etkinlikler, su kaynakları yönetimi ile ilgili öncelikli konu ve kaygılara dikkat çekmek için paydaşlara eşsiz fırsatlar sundu. Etkinlik düzenleyicileri su konuları hakkındaki görüşlerini ve su ile ilgili projelerde edindikleri deneyimlerini paylaştılar. Karşılıklı etkileşim ile gerçekleşen bu oturumlarda su kullanıcıları, resmi görevliler, girişimciler ve sivil toplum temsilcileri su meselelerine dair çözümler sundu ve mevcut proje ve politikaları ele aldılar. Yan etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli sergi, çalıştay ve belgesel film gösterimleri, suyun hayatımızda oynadığı farklı rollere ışık tuttu.

Havran Barajı İnşaası Sırasında İnboğazı Mağarası Yarasaları için Yeni bir Yaşam Alanının Oluşturulması

Düzenleyen: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Etüt ve Planlama Dairesi

Küresel İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri, Kadınlar Üzerine Getirdiği Sosyo-Ekonomik Yük ve Bölgesel Çözüm Alternatifleri

Düzenleyen: Su ve Kadın Platformu, Türkiye

6. Dünya Su Forumu‘na Hazırlık Süreci

Düzenleyen: Dünya Su Konseyi

İnovasyon ve Yeni Teknolojiler

Düzenleyen: Özel Girişimciler (Akifer Su Hizmetleri, Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş., i2o Water, Küresel Su Hizmetleri San. Tic. A.Ş., İskandinav Su Temini Şirketi, Mir Holding)

İstanbul Su Mutabakatı ve İstanbul Uygulamaları Özel Etkinliği

Düzenleyen: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

“Eşleştirme” e-Araçları: Güneydoğu Avrupa Su Kurumlarını Biraraya Getirme

Düzenleyen: Küresel Su Operatörleri Ortaklıkları İttifakı (GWOPA)/ UN-HABITAT

Tarımsal Su Yönetiminde İşletme ve Bakım Uygulamaları

Düzenleyen: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı

Su Kullanımında Verimlilik

Düzenleyen: Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Modeli ve Su Kaynakları Yönetimi: Deneyimler ve Öneriler

Düzenleyen: Actecon Danışmanlık

Kıtasal Su Stoğunun Biyotik Regülasyonunun Rolü

Düzenleyen: Ekolojik Hareket “BIOM”

Su, Tarım ve İnovasyonda Türkiye-Hollanda İşbirliği

Düzenleyen: Hollanda Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı

UN-HABITAT WOP-SEE Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Düzenleyen: UN-HABITAT Güney Doğu Avrupa Su Operatörleri Ortaklıkları (WOP-SEE)

Kalkınmanın Lokomotifi Su: Su ile Yeşil Büyüme Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Vaka Çalışmaları

Düzenleyen: Kore Hükümeti (MLTM, PCGG, K-Water) ve Dünya Su Konseyi

Su Çerçeve Direktifinin AB ve Türkiye’deki Uygulamaları

Düzenleyen: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Türkiye’de Su Meseleleri ve Vaka Çalışmaları Özel Etkinliği

Düzenleyen: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Seyhan Nehri Havzası’nda İklim Değişikliği Karşısında Su ile İlgili Uyum Çalışmaları

Düzenleyen: Birleşmiş Milletler Ortak Programı

Kadın ve Su Politikaları

Düzenleyen: Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu

Daha fazla bilgi için 2. İUSF Final Raporu’nu görüntüleyin.