Bölgesel Odak Toplantıları

2. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun bölgesel bileşeni Orta Doğu Bölgesi, Orta Asya Bölgesi, Doğu Avrupa Bölgesi ve Türkiye‘nin su sorunları üzerine Forum Sekreteryası tarafından düzenlenen Bölgesel Odak Toplantıları ile gerçekleştirildi. Forum’un bu dört odak bölgesi, 5. Dünya Su Forumu’nda oluşturulan Türkiye ve Çevresi alt bölgesinin çerçevesine uygun olarak belirlendi.

 

Forum’un tematik içeriğinin şekillendirilmesi sürecinde, bölgesel paydaşların su sorunlarını irdelemek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, Forum’un her bir odak bölgesi için bölgesel hazırlık toplantıları düzenlendi. Orta Asya bölgesel toplantısında tarımsal su kullanımı sorunları, altyapı, teknik bilgi ve eğitim yetersizliği konu edildi, Doğu Avrupa toplantısında altyapı eksikliği ve hatalı atıksu yönetimi konuları tartışıldı, Orta Doğu toplantısında ise bölgesel sınıraşan işbirliği, kapasite geliştirme için teknik işbirliği ihtiyacı ve ulusal su stratejilerinin rasyonelleştirilmesi konuları ele alındı. Türkiye toplantısında ise tarımsal su yönetimi ve gıda güvenliği ve güvenilirliği konuları tartışıldı.

 

Bu verimli toplantıları, Forum sırasında düzenlenen ve hazırlık toplantılarında en çok vurgulanan konuların ele alındığı ikinci bir toplantılar serisi izledi. Forum sırasında düzenlenen Bölgesel Odak Toplantıları, uluslararası ve bölgesel su uzmanlarının katılımı ile kapalı yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştirildiler ve 2012 yılında Marsilya’da düzenlenen 6. Dünya Su Forumu’na aktarılmak üzere bölgeye özgü su sorunları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için birer platform sağladılar.

Orta Doğu Bölgesel Odak Toplantısı

 

Oturum Başkanı: İlter TURAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Panelistler: 

 • Imane ABDEL AL, Dünya Su Konseyi (WWC); İbrahim Abd El Al Arkadaşları Ortaklığı (AFIAL), Lübnan
 • Emad ADLY, Çevre ve Kalkınma için Arap Ağı (RAED), Mısır 
 • Murad J. BINO, İslam Ülkeleri Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İletişim Ağı (INWRDAM), Ürdün
 • Jauad EL KHARRAZ, Avrupa-Akdeniz Su Bilgi Sistemi (EMWIS)
 • Ahmed FARAHAT, Mısır Ulusal Planlama Enstitüsü
 • Waleed Ahmad SUKKAR, Su ve Sulama Bakanlığı, Ürdün

Orta Asya Bölgesel Odak Toplantısı

 

Oturum Başkanı: İlter TURAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Açılış Konuşmacısı: Bart SCHULTZ, UNESCO Su Eğitimi Enstitüsü (UNESCO-IHE)

 

Panelistler: 

 

Azerbaycan

 • Mammad ASADOV, Azerbaycan Sulama ve Su İşleri A.Ş.
 • Azhdar JAVADOV, Azerbaycan Sulama ve Su İşleri A.Ş. 

Gürcistan

 • Tamar KHMALADZE, Gürcistan Tarım Bakanlığı Su Islahı Müdürlüğü 
 • Alexander MINDORASHVILI, Gürcistan Çevre Koruma Bakanlığı

Kazakistan

 • Serik KUMASHEV, Kazakistan Radyoloji Uzmanlığı Sıhhi Epidemiyoloji Merkezi
 • Nurzhamal SARSENOVA, Kazakistan Radyoloji Uzmanlığı Sıhhi Epidemiyoloji Merkezi
 • Mukhtar ZHAKENOV, Kazakistan Tarım Bakanlığı

Kırgızistan

 • Ilia DOMASHOV, Kırgızistan Sivil Toplum Kuruluşu BIOM Ekolojik Hareketi
 • Ekaterina PAVLOVNA SAHVAEVA, Kırgızistan Su Ekonomisi ve Islahı Devlet Komitesi

Tacikistan

 • Ali KARAEV, Tacikistan Sivil Toplum Kuruluşu “Su Danışmanı”
 • Yarash E. PULATOV, Tacikistan Hidrolik Mühendisliği ve Arazi Islah Enstitüsü

Türkmenistan

 • Oleg GUCHGELDIYEV, UNEP, AB, Dünya Bankası, GEF, UNDP için Çevre ve Tarım Uzmanı 

Ukrayna

 • Ganna GRYNKO, Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 • Liudmyla KALITKA, Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Uluslararası Kuruluşlar

 • Giovanni MUNOZ, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi
 • Vadim SOKOLOV, Orta Asya ve Kafkaslar Küresel Su Ortaklığı (GWP-CACENA); Devletlerarası Su Koordinasyonu Komisyonu – Bilimsel Enformasyon Merkezi (ICWC-SIC)

Doğu Avrupa Bölgesel Odak Toplantısı

 

Oturum Başkanı: Sumru NOYAN, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC)

 

Panelistler:  

 

Arnavutluk

 • Arben MUKAJ, Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
 • Alfred OMURI, Tarım, Gıda ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 

Bosna-Hersek

 • Aziz COMOR, Tarım, Su Yönetimi ve Orman Bakanlığı
 • Alma IMAMOVIC, Tarım, Su Yönetimi ve Orman Bakanlığı

Karadağ

 • Zorica DJURANOVIC, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı
 • Aleksandar RADUNOVIC, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı 

Kosova

 • Naser BAJRAKTARI, Çevre ve Alan Planlaması Bakanlığı
 • Merita MEHMETI, Çevre ve Alan Planlaması Bakanlığı

Makedonya

 • Bojan DURNEV, Tarım, Orman ve Ekonomi Bakanlığı
 • Aleksandar SAPUNDJIOVSKI, Tarım, Orman ve Ekonomi Bakanlığı

Moldova

 • Elena BREAHNA, Çevre Bakanlığı
 • Dimutri PROCA, Çevre Bakanlığı 

Sırbistan

 • Bosko GAJIC, Belgrad Üniversitesi
 • Jordan MILIVOYEVIC, Sulama Birliği

Uluslararası Kuruluşlar

 • Janos FEHER, Orta ve Doğu Avrupa Küresel Su Ortaklığı (GWP CEE)
 • Mykola MELENEVSKYI, Uluslararası Tuna Nehri Koruma Komisyonu (ICPDR)
 • Volodymyr MYROSHNYCHENKO, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu
 • Yordan UZUNOV, BM Genel Sekreterliği Su ve Sanitasyon Danışma Kurulu (UNSGAB)

Türkiye Odak Toplantısı

 

Oturum Başkanları: Ali Ünal ŞORMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Ayşegül TANIK, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

 

Panelistler:

 

 • Sedef AKGÜNGÖR, Dokuz Eylül Üniversitesi 
 • Turhan AKÜZÜM, Ankara Üniversitesi 
 • Mahmut ÇETİN, Çukurova Üniversitesi
 • Yaşar DASTAN, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Buket Bahar DIVRAK, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
 • Hakan GÜNLÜ, Devlet Planlama Teşkilatı
 • Ahmet KASALAK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 
 • Süleyman KODAL, Ankara Üniversitesi 
 • Nüvit SOYLU, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜSKOOPBİR)
 • Bülent SÖNMEZ, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 
 • Ahmet ŞAHİNÖZ, Hacettepe Üniversitesi
 • Halis UYSAL, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜSKOOPBİR)

Daha fazla bilgi için 2. İUSF Final Raporu’nu görüntüleyin.