Ana Sayfa / İstanbul Uluslararası Su Forumu

İstanbul Uluslararası Su Forumu

Her üç yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) dünya su topluluğunu İstanbul’da buluşturuyor. Her Dünya Su Forumu’nun bir yıl öncesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu, SUEN’in en önemli etkinliğidir.

 

İstanbul Su Forumu’nun ilk toplantısı 5. Dünya Su Forumu’ndan bir ay önce, 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde, bir hazırlık toplantısı niteliğinde gerçekleştirildi. 2011 yılında Forum, çalışma alanını genişletip konularını çeşitlendirdi ve Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin su ile ilgili sorunlarına odaklanarak uluslararası bir boyut kazandı. 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde, “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına bir İstanbul Bakışı” ana temasıyla düzenlenen 2. İUSF, 100’ü aşkın ülkeden 4 bin 500’den fazla katılımcıyı ağırladı. Bölgesel bir odaklanma ile düzenlenen 2. İUSF aynı zamanda 6. Dünya Su Forumu Avrupa Bölgesi Süreci’nin resmi hazırlık toplantılarından biriydi. Forum’da ayrıca, siyasi iradeyi bölgesel su sorunlarına yönelik harekete geçirmek amacıyla bir Bakanlar Toplantısı düzenlendi. 2. İUSF ertesinde hazırlanan sonuç raporları 2011 Stokholm Dünya Su Haftası ve 2012 yılında yapılan 6. Dünya Su Forumu etkinliklerinde tanıtıldı.

 

2. İUSF hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

 

 

69016d_df792349c85f4297a3bf81e84b543bf0

 

 

27-29 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen 3. İUSF, “Su Güvenliği” ve “Su Hukuku” konularını tartışmak üzere dünya çapından 3 binden fazla katılımcıyı İstanbul’da buluşturdu. Bu iki ana tema altında, açılış konuşması ile başlayan ve ardından bir moderatör yönetiminde paneller şeklinde düzenlenen sekiz tematik oturum gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çok çeşitli konularda toplam 21 yan etkinlik ve özel oturum düzenlendi. Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne geçiş sürecinde, “Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konulu bir açılış oturumu gerçekleştirildi. Küresel değişimleri dikkate alarak, yerel ve bölgesel idarecilerin su yönetim stratejilerini ve hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak küresel bir girişim olan “İstanbul Su Mutabakatı” için de ayrı bir oturum düzenlendi. 3. İUSF’nin uluslararası su yönetişimi, su diplomasisi, sınıraşan sularda işbirliği ve kentsel su yönetimi konularında çok önemli bazı sonuçları oldu.

 

3. İUSF hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

3. İUSF web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.