Ana Sayfa / Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

SUEN’in ulusal ve uluslararası alanlarda yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 

 • Ülkemizin su politikalarını belirlemede karar vericilere danışmanlık sağlamak.

 • Su konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek.

 • Organizasyona katılacak ülkelerin karar vericileri ve su bakanlarından oluşan üst düzey toplantılar sonucunda ortaya çıkacak olan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak.

 • İstanbul Uluslararası Su Forumlarını düzenlemek.

 • İçme suyu, atık su karakterizasyonu ve arıtma sistemleri üzerine eğitimler vermek.

 • Ülkemizin su stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

 • AB uyumlu projelerde araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • Uluslararası işbirliği ve bilgi transferine yönelik eğitimler vermek.

 • Su konusunda bilgi, strateji ve fikir üretmek.

 • Su konusuna ilişkin uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmek.

 • Ulusal, bölgesel araştırma, geliştirme ve inovasyon aktiviteleri için finansman sağlamak.