Ana Sayfa / Faaliyetlerimiz / İşbirlikleri

İşbirlikleri

D8

Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8)

1997 yılından bu yana, D-8 Organizasyonu Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında ekonomik kalkınma ve işbirliği için çalışır. 2013 yılında SUEN tarafından İstanbul’da D-8 Su İşbirliği Toplantısı düzenlendi. Bu etkinlik, D-8 Organizasyonu tarafından su konusunda düzenlenen ilk toplantı özelliğindeydi ve üye ülkelerin üst düzey hükümet yetkilileri arasında teknik toplantılar şeklinde gerçekleştirildi. SUEN, D-8 Su İşbirliği Girişimi’nin itici gücü konumunda olarak üye devletler arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

D-8 Su İşbirliği Toplantısı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

D-8 web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

logo_riob_en

Uluslararası Havza Organizasyonları Ağı (INBO)

INBO sürdürülebilir kalkınma için gerekli bir araç olarak nehir havzası düzeyinde bütüncül su kaynakları yönetimini teşvik eder. SUEN Ekim 2012’de, Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması üzerine 10. Avrupa Konferansı “Europe-INBO 2012” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Konferansın sonunda “İstanbul Deklarasyonu” kabul edildi ve SUEN 2013-2014 dönemi için Avrupa-INBO başkanlığını devraldı.

unesco-ihe_logo-rgb

UNESCO-IHE Su Eğitim Enstitüsü

Hollanda’nın Delft şehrinde bulunan UNESCO-IHE su konusunda eğitim veren dünyanın en büyük uluslararası lisansüstü eğitim merkezidir. UNESCO-IHE su mühendisliği, su yönetimi, çevre, sanitasyon ve yönetişim konularında eğitim, araştırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütür. SUEN Başkanı UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.

UNESCO-IHE web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

unece

UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)

UNECE bünyesinde 1992 yılında onaylanan ve 1996 yılında yürürlüğe giren Sınıraşan Su Yolları ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanımı Hakkında Sözleşme (Helsinki Su Sözleşmesi) ve bu kapsamda oluşturulan Entegre Su Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu faaliyetleri ile ilgili görev gücü çalışmaları SUEN tarafından yakından takip edilmektedir.

UNECE web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

iwra-large

Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)

Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) eğitim, araştırma ve ülkeler ve disiplinler arası bilgi alışverişi ile su konularında anlayışın geliştirilmesi ve genişletilmesini amaçlayan, çok disiplinli bir su uzmanları ağıdır. SUEN 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) temasının belirlenmesi ve içeriğinin geliştirilmesinde IWRA ile işbirliğinde bulundu. SUEN ayrıca IWRA’nın Mayıs 2015’te Edinburg, İskoçya’da “Küresel Su, bir Kalkınma Kaynağı: Fırsatlar, Zorluklar ve Kısıtlamalar” temasıyla düzenlediği 14. Dünya Su Kongresi’ne katılarak, “nehirlerin günışığına çıkartılması” ve “kentsel su yönetimi” konularında poster sunumu yaptı. 7. Dünya Su Forumu’nun hazırlık sürecinde SUEN, 3.3.4 no.lu “Sürdürülebilir Atıksu Yönetimi ve Yeniden Kullanımı” oturumunun hazırlığını IWRA ve UNEP ile işbirliğinde yürüttü.

oecd-vertical

oic_logo_hi_res

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

Su, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) en önemli gündem konularından biridir. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı her iki yılda bir toplanır. SUEN, konferansın Türkiye Ulusal Temas Noktasıdır. İlk toplantı 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu sırasında Devlet Başkanları ve Başbakanlar düzeyinde bir zirve olarak gerçekleştirildi. 5-6 Mart 2012 tarihlerinde “Su Güvenli bir Gelecek için Birlikte Çalışmak” temasıyla yine İstanbul’da düzenlenen ikinci konferansta İİT Su Vizyonu belgesi kabul edildi. İİT Su Vizyonu, İİT üyesi ülkeler arasında su konularında işbirliği için bir temel sağlamayı amaçlar. 3. İİT Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı 17-19 Mayıs 2016’da yine İstanbul’da düzenlendi. Konferansta, İİT Su Vizyonu belgesinin hayata geçirilmesine yönelik önemli kararlar alındı ve Türkiye’nin 2022 yılına kadar İİT Su Konseyi üyesi olmasına karar verildi.

İİT Üçüncü Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı hakkında bilgi için tıklayınız.

İİT Su Vizyonu Birinci Ulusal Odak Noktaları Toplantısı hakkında bilgi için tıklayınız.

İİT web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

sfg

Strategic Foresight Group

Hindistan merkezli Strategic Foresight Group (SFG) karar vericilere belirsizlik dönemlerinde geleceğe hazırlanmalarını sağlayacak yeni politika kavramları üreten bir düşünce kuruluşudur. 2002 yılında kurulan SFG’nin çalışmaları dört kıtada 50’dan fazla ülkeyi kapsamaktadır. Su Diplomasisi; Barış, Çatışma ve Terrörizm; ve Küresel Öngörü konularında araştırma raporları üreten SFG, kıyıdaş ülkeler arasında işbirliği ve sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesine dayanan ve sınıraşan suları bir işbirliği aracına dönüştüren Mavi Barış (Blue Peace) yaklaşımını geliştirmiştir. SUEN Orta Doğu’da Mavi Barış inisiyatifi çalışmalarını yakından takip etmekte ve SFG tarafından bu süreçte düzenlenen toplantı ve teknik gezilere katılım sağlamaktadır.

SFG web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız. 

gwi

Küresel Atıksu Girişimi (GW2I)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Mayıs 2013’te başlatılan GW2I, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, hükümetler, bilim insanları ve özel sektör ile temel gruplar ve paydaşlardan oluşan ve atıksu yönetimine yönelik kapsamlı, etkili ve sürdürülebilir programlar geliştirmenin temellerini (bilgi, araç ve politika mekanizmaları) oluşturmayı amaçlayan çok paydaşlı küresel bir platformdur. Gönüllü paydaşlar ağı olarak faaliyet gösteren GW2I, atıksu sorununu gidermek için ortak bir çaba geliştirmeyi ve paydaşlar arasında atıksu yönetimi konusunda, çevre ve biyoçeşitliliği olumsuz etkilemeyen teknolojiler de dâhil olmak üzere, bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamaktadır.  SUEN GW2I girişiminin bir ortağıdır ve SUEN Başkanı 2015 yılında iki yıl süreliğine GW2I Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

GW2I web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

GW2I yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

gwopa (1)

UN-Habitat GWOPA

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) kapsamındaki Küresel Su İşletmecileri Ortaklıkları İttifakı (GWOPA), herkesin su ve hıfzıssıhhaya erişimini sağlamak için kapasite geliştirme konusunda yardımlaşan su işletmecilerinin dünya çapında oluşturduğu bir ağdır. SUEN, bölgesinde su işletmecilerinin kapasitelerini artırmayı amaçlayan Su İşletmecileri Ortaklıkları (WOPs) geliştirmek için GWOPA ile işbirliği yapmaktadır.

GWOPA web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

ww1

Water JPI

Su Ortak Programlama İnisiyatifi (Water JPI), Avrupa ve ötesinde sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir su sistemlerine ulaşmayı hedefler. Water JPI, Avrupa’nın önde gelen Ar-Ge (araştırma, geliştirme, inovasyon) aktörlerini, ulusal öncelikleri aynı hizaya getirmek, ortak proje çağrılarını finanse etmek ve Avrupa’daki bilimsel rekabeti artırmak yoluyla kıta genelinde Ar-Ge politikalarının geliştirilmesi ortak gayesi altında biraraya getirir. SUEN, Türkiye’nin su üzerine Ar-Ge sektöründeki araştırma kapasitesini güçlendirmek amacıyla, ülkemizi Water JPI’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile işbirliğinde temsil etmektedir.

Water JPI web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

wwc-large

2009 yılında düzenlenen 5. Dünya Su Forumu ile Türkiye ve Dünya Su Konseyi arasındaki işbirliği istikrarlı bir şekilde ilerledi ve gelişti. 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası’nın bilgi ve tecrübesi üzerine inşa edilen SUEN bugün Dünya Su Konseyi’nin bir üyesidir. SUEN Başkanı Dünya Su Konseyi Guvernörler Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılım sağlar. SUEN’in her üç yılda bir düzenlediği İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) etkinliği, ertesi yıl düzenlenen Dünya Su Forumu’na girdiler sağlamayı amaçlar. 2011 yılında düzenlenen 2. İUSF, 2012 yılında Fransa’da düzenlenen 6. Dünya Su Forumu’nun resmi hazırlık toplantısı olarak listelendi. SUEN, 5. Dünya Su Forumu’ndan beri düzenlenen Dünya Su Forumu etkinliklerine katılarak Forum’un tematik, siyasi ve bölgesel süreçlerinde Türkiye’nin temsil etmektedir.

5. Dünya Su Forumu hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

5. Dünya Su Forumu web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Dünya Su Konseyi web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Türkiye-Hollanda Su İşbirliği Platformu
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı arasında 2 Mart 2016’da imzalanan iyi niyet mektubu ile başlatılan Türkiye-Hollanda Su İşbirliği Platformu girişimi, her iki ülkenin su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, artırılması ve yönetimi için eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımının yanı sıra iş dünyasının katılımını amaçlıyor. Su İşbirliği Platformu sadece bilgi alışverişi ile sınırlı kalmayacak, Türk ve Hollandalı kamu ve özel kuruluşlar tarafından uygulanacak somut su projelerine de yer verecek. Türkiye-Hollanda Su İşbirliği Platformu’nun ilk toplantısı 7-8 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Platform’da Türkiye tarafını Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile SUEN temsil ediyor.