ANA SAYFA TR EN
SUEN, Su İşbirliğine dair UNESCO-IHP Alt-Bölgesel Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden SDG 6’nın (herkesin su ve sanitasyona erişimini sağlama) göstergeleri 6.5.1 ve 6.5.2 hakkında 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, katılım sağlayan Akdeniz ve Orta Asya ülkelerin sınıraşan işbirliği hedefli SDG 6.5.2’nin ilk raporlama süreci hakkındaki deneyimleri paylaşılmıştır. Toplantıya SDG 6.5.2’nin takipçi kuruluşlarından biri olan UNESCO-IHP’den Dr. Alice Aureli (Yeraltı Suları Bölümü Başkanı), Aurélien Dumont (Proje Sorumlusu) ve Alberto Hernandez-Salinas (Proje Sorumlusu) ile BM Çevre Programı temsilcisi Peter Koefoed Bjørnsen katılım sağlamıştır.

 

Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Gürcistan, İspanya, Kırgızistan, Yunanistan, Ürdün, Tacikistan ve Tunus’un temsilcileri çalıştaya katılım sağlamış olup, entegre havza yönetimi yaklaşımı ve sınıraşan sularda işbirliği konularını görüşmüşlerdir. Katılım sağlayan ülkeler gösterge SDG 6.5.2’nin raporlama sürecinde yaşadıkları deneyimleri aktarmışlar, raporlama sonuçları, su yönetim uygulamaları ve sınıraşan sulardaki işbirlikleri hakkında bilgi vermişlerdir.

 

 

Gösterge 6.5.2’nin ilk raporlama sürecinin (2017-2018) sonuçları ve gösterge 6.5.2’nin raporlama şablonunun geliştirilmesi ve izlenecek adımlar çalıştay kapsamında detaylı olarak görüşülmüştür.

 

SDG 6.5 hedefi, uygun olduğu ölçüde sınıraşan sularda işbirliğini de kapsayacak şekilde ülkelerden her düzeyde entegre havza yönetimini uygulamalarını amaçlamaktadır. Gösterge 6.5.2, sınıraşan sularda işbirliği sürecinin ölçülmesi için SDG 6.5’in kapsamına uygun olarak oluşturulmuştur. Bu gösterge “sınıraşan işbirliği için operasyonel düzenlemeleri olan sınıraşan havza oranı” şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Ülkemizin su ile ilgili kamu kurumlarından DSİ, SYGM, SUEN ile birlikte Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türk Milli Komitesi SDG 6.5.2 göstergesinin ilk raporlama sürecini en başından beri takip etmektedir. SDG 6.5.2 göstergesinin takibinin yapılması için sorumlu kamu kuruluşlarından müteşekkil bir Çalışma Grubu oluşturulmuş ve gerçek bir sınıraşan işbirliğini yansıtmayan, dünyada sınırlı sayıda ülkenin uygulayabileceği sadece “operasyonel sınıraşan düzenlemelere” dayanan SDG 6.5.2’nin raporlama metodolojisi ve hesaplama yöntemi ile ilgili geri bildirimlerde bulunmuşlardır.

 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı, çalıştayda bir açılış konuşması yaparak, 2030 Gündeminde SDG 6’nın önemini ve bütün dünyada entegre su kaynakları yönetiminin uygulanmasının kazanımlarını dile getirmiştir. Ayrıca kıyıdaş ülkeler arasındaki sınıraşan iş birliğinin zaman, karşılıklı anlayış, politik istikrar, barış ortamı ve ekonomik kalkınma gibi bazı kriterleri olduğu dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.

 

 

Sayın Özkaldı SDG 6.5.2 göstergesinin mevcut metodolojisi hakkındaki görüşlerini aşağıdaki şekilde özetlemiştir:

“SDG 6.5.2 göstergesinin mevcut hesaplama yönteminin kıyıdaş ülkeler arasındaki iş birliği düzeyini tam manasıyla yansıtmaktan uzak olduğu görülmektedir. İş birliği bir süreçtir ve iş birliği seviyesinin kademeli olarak ölçülmesi gerekmektedir; mevcut metodoloji ise “ya hep ya hiç” anlayışını benimsemekte ve hüsnüniyetle iş birliği imkânlarının geliştirilmesini amaçlayan ülkelerin şevkini kırmaktadır. Bu sebeple, Türkiye olarak, her iki BM kuruluşunu da sınıraşan havzalarda uygun ve etkili bir şekilde iş birliğini düzeyini yansıtacak şekilde raporlamayı yeniden tasarlamaya ve hakkaniyetli ve küresel bir yaklaşımla ele almaya davet ediyoruz.

 

Ülkemizi DSİ’den UNESCO-IHP Ulusal Odak Noktası Dr. Murat Hatipoğlu, SUEN’den UNECE odak noktası Elif Okumuş Öksüz ve Dışişleri Bakanlığından Simla Yasemin Özkaya temsil etmişlerdir. Toplantıya UNESCO Türk Milli Komitesi temsilcisi olarak katılan Prof. Mehmet Ekmekçi, SDG 6.5.2’nin raporlama süreci hakkındaki ülke tecrübelerimizi sunmuş olup, Simla Yasemin Özkaya ise mevcut metodolojinin geliştirilmesi ve her düzeyde mevcut bütün sınıraşan işbirliği girişimlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönünde Türkiye’nin önerisini sunmuştur.

 

SDG 6 göstergelerinden 6.5.1’in ve 6.5.2’nin görüşülmesi için düzenlenen Su İşbirliğine dair alt-bölgesel çalıştay, Üye Ülkeleri Gündem 2030’un hedeflerine ulaşmaları konusunda desteklemek amacıyla düzenlenen tematik ve alt-bölgesel çalıştayların bir parçasıdır. Orta Afrika’da ve Güney Amerika’da iki çalıştay hâlihazırda gerçekleşmiştir. UNESCO tarafından düzenlenen bu çalıştay Türkiye Su Enstitüsü’nün (SUEN) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü