Europe-INBO 2012 Raporu

AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması, AB İçme Suyu Taslağı, AB Taşkın Direktifi’nin uygulanması, su-gıda-enerji bağıntısı, sınıraşan havzalar, su kıtlığı ve kuraklık ile yüzleşme stratejileri, su ekosistemlerinin korunması, SÇD’nin ekonomik analizi maliyetlerin geri kazanımı gibi konuların masaya yatırıldığı Europe-INBO 2012 konferansında düzenlenen tematik oturumlar ve bölgesel toplantılarda konuşmacılar tarafından verilen ana mesajların derlendiği bu rapor, konferansın sonunda kabul edilen İstanbul Europe-INBO 2012 Bildirisi ile Daha İyi Havza Yönetimi için Dünya Paktı metnini içerir.

Tarih: 2012 | ISBN: 978-605-87361-3-9

 

Europe-INBO 2012 Raporu (106 sayfa – 5.24 MB)

 

Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar 34696 İstanbul / TÜRKİYE
SUEN © Türkiye Su Enstitüsü
Site Kullanım Kuralları | Bilgi Edinme