Ana Sayfa / Haberler / SUEN 8. Dünya Su Forumu’na Katılım Sağladı

SUEN 8. Dünya Su Forumu’na Katılım Sağladı

18-23 Mart 2018 tarihlerinde Brezilya’nın başkenti Brasilia’da gerçekleşen 8. Dünya Su Forumu’na (8. DSF) katılım sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif Özkaldı’nın başkanlığındaki Türk Heyetinde SUEN’den Başkan Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı, Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç, Uzman Burcu Çallı ve Dr. Tuğba Evrim Maden yer aldı.

 

 

56 ülke bakanı ve 14 Bakan yardımcısı/müsteşar tarafından katılım sağlanan 8. DSF Bakanlar Konferansında ülkemiz Sayın Müsteşarımız Akif Özkaldı tarafından temsil edildi. Bakanlar Konferansı kapsamında 18 Mart tarihinde nihai hali SUEN’in de katıldığı toplantıda müzakere edilen Bakanlar Bildirisi kabul edildi.

 

Bakanlar Konferansı süresince gerçekleşen ulusal beyan ve yuvarlak masa toplantılarında Heyet Başkanı Sayın Akif Özkaldı’ya SUEN temsilcileri tarafından eşlik edildi.

 

Ülkemiz, Forumun ilk gününde gerçekleştirilen 6 yuvarlak masa toplantısından “İnsanlar” temalı toplantıda, Sayın Akif Özkaldı tarafından temsil edildi. Mülteciler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin su ve sanitasyon ihtiyacının karşılanmasının hayati olduğu vurgusuna sahip bu toplantıda yer almak ülkemizin mültecilere su temini konusunda yaptıklarının anlatılmasına imkan tanıdı.

 

Ülkelerin ulusal beyanlarını gerçekleştirdiği toplantıda, ülkemiz adına Sayın Müsteşarımız Akif Özkaldı tarafından gerçekleştirilen beyanda; Dünya Su Forumu ve İstanbul Uluslararası Su Forumlarında ülke olarak edindiğimiz deneyim, ülkemizde yaşayan 3,5 milyondan fazla Suriyeliye su ve sanitasyon alanında yapılan hizmetler, devletimizin bu alanda yurtdışında gerçekleştirdiği yardımlar ve Uluslararası bir su fonu kurulmasına duyulan ihtiyaç gibi konular öne çıktı.

 

Ulusal beyan metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

YÜKSEK DÜZEYLİ OTURUMLAR

Su ve Göç Yüksek Düzeyli Paneli

 

FAO tarafından düzenlenen Su ve Göç Yüksek Düzeyli Panelinde küresel bir mesele haline gelen su ve göç ilişkisi ele alındı. Oturumda, uluslararası kuruluşların da katılımı ile farklı ülkelerdeki deneyimler ve göçmen grupların su güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen en iyi uygulamalar üzerinde duruldu.

 

Oturuma ülkemizi temsilen SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı tarafından konuşmacı olarak katılım sağlandı. SUEN Başkanı konuşmasında, Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili devletimiz tarafından yapılan çalışmaları aktardı. Ayrıca, Suriye’deki çatışmaların susuzluk nedeniyle başladığı görüşünü dile getirenlerce zaman zaman gündeme getirilmeye çalışılan, Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalara zemin hazırlayan susuzlukta etkili olduğu iddiasını çürütecek nitelikte bilimsel veriler paylaşılarak, suyun iyi yönetilmesinin göçlerin önlenmesindeki rolü vurgulandı.

 

ÖZEL OTURUMLAR

7. Dünya Su Forumundan 8. Dünya Su Forumuna: Uygulama Yol Haritalarının 3 yılı

 

Kore ve Dünya Su Konseyi tarafından düzenlenen ve 7. Dünya Su Forumu’nun ardından uygulamaların takibinin değerlendirildiği özel oturuma SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı tarafından konuşmacı olarak katılım sağlandı. SUEN Başkanı konuşmasında, Dünya Su Forumlarında yapılan çalışmaların sürekliliğinin ve izlenmesinin önemli olduğunu vurguladı, dünyada binden fazla belediye tarafından imzalanan İstanbul Su Mutabakatı’nın da sahiplenilerek, şampiyon belediye örneklerinin öne çıkarılması ile işler hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

 

Su ve Yeşil Büyüme: Yeşil Dönüşüm, Herkes için Su Güvenliğini Geliştirmek

 

Kore Standında gerçekleştirilen ve yüksek düzeyli katılımcı profiline sahip oturumda, yeşil büyümenin su güvenliğine etkileri tartışmaya açıldı.

 

Panelde dünyanın farklı bölgelerinden 5 iyi uygulama örneğine yer verildi. Bu kapsamda,  SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç tarafından Haliç’in restorasyonu konulu bir sunum gerçekleştirildi.

 

TEMATİK OTURUMLAR

2.a.3. Görünmeyen Gerçekler: Hassas durumdaki nüfus için su ve sanitasyon

 

Mülteciler, göçmenler, çatışma bölgesinde yaşayan nüfus, kırsal nüfus, gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfus gibi hassas durumda yaşayan toplulukların su ve sanitasyon ihtiyaçları, bu ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan zorluklar ve hizmetlerin sağlanması için devletler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların ele alındığı bu oturumda, SUEN’den Uzman Burcu Çallı tarafından “Mültecilerin Su İhtiyaçlarının Karşılanması: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Bu oturumun koordinatörlerinden olan SUEN, oturumun sonuçlarının raporlanmasında da rol aldı.

 

 

5.d.3. Su Kalitesinin İyileştirilmesi için, orta, küçük ve mikro ölçekli teknik çözümlerin uygulanması

Bu oturumda, küçük ölçekli alanlarda hayata geçirilen ekonomik su ve sanitasyon uygulamaları ve ilgili çalışmalar paylaşılarak, farklı ölçeklerde hayata geçirebilecek sanitasyon uygulamaları ile atıksuyun kullanım alanına göre geri kazanımı için uygulanabilecek teknolojiler tartışıldı. Oturumda SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç tarafından Türkiye’deki kamplarda yaşayan Suriyeli nüfusun, su ve sanitasyon ihtiyaçlarının teknik açıdan karşılanma yöntemi, kamplara götürülen hizmetlerin yanı sıra illerdeki su temini ve arıtma hizmetleri konulu bir sunum gerçekleştirildi.

 

SUEN tarafından oturum sonuçlarının raporlanmasında da görev alındı.

 

 

FUAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

UNEP Küresel Atık Su Girişimi Toplantısı-Türkiye Standı

 

SUEN’in üyesi olduğu UNEP Atıksu Girişimi üyeleri girişimin çalışmalarını ve gelecek faaliyetlerini görüşmek üzere ülkemiz ev sahipliğinde Türkiye standında bir toplantı  gerçekleştirildi.  Toplantıya SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç’in yanısıra girişimin üyesi olan UNEP, US EPA, SIANI gibi kurumların temsilcileri  katılım sağladı.

 

Türkiye Standında Sunum

Türkiye standında SUEN’den Burcu Çallı tarafından Türkiye’deki Suriyeli göçmenler konusuna odaklanan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumu hakkında bilgi verildi, çarpıcı grafiklerle rakamlar aktarıldı. Kamplarda ve kamp dışında şehirlerde, köylerde yaşayan Suriyeli nüfusun su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hükümetimiz ve belediyeler tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.